ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

horizon solutions

 

Η Horizon Solutions αναλαμβάνει την πραγματοποίηση στατικών και εποχούμενων φυλάξεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και την συνοδεία VIP προσώπων.
Εφαρμόζουμε τις πλέον κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας σύμφωνα:
α) με την κείμενη νομοθεσία
β) με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του δικού σας χώρου.
Κύρια προτεραιότητα της Horizon Solutions είναι εκτός από την φύλαξη του χώρου, ο αποτελεσματικός έλεγχος της κίνησης εργαζομένων/επισκεπτών καθώς και η διατήρηση της ομαλής ροής και λειτουργίας της εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι συνεργάτες μας επιλέγονται με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια σε μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

Αξιολόγηση παρουσιαστικού, χαρακτήρα και προσωπικότητας.
Αξιολόγηση προηγούμενης εμπειρίας στο χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας.
Στρατιωτική Υπηρεσία
Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
Δίπλωμα οδήγησης.
Πτυχία.
Γνώσεις ξένων γλωσσών.
Γνώσεις πολεμικών τεχνών.
Τεστ Ευφυΐας, αντίληψης, αντιδράσεων.
Συστατικές επιστολές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι φύλακες που προσλαμβάνονται εκπαιδεύονται στα παρακάτω:

Γενικά:

Συμπεριφορά
Υποχρεώσεις
Αυτοάμυνα
Παροχή Πρώτων Βοηθειών
Πυροσβεστικά, σωστικά μέσα
Αντιμετώπιση κινδύνων
Αντιμετώπιση εισβολέων
Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
Καταγραφή περιστατικών
Αναφορές
Ειδικά:

Ανάλογα τις ιδιαιτερότητες κάθε στόχου το προσωπικό ασφαλείας μας εκπαιδεύεται στον τόπο φύλαξης για χρονικό διάστημα ικανό να καλύψει όλες τις παραμέτρους του.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία μας εξοπλίζει τους φύλακες της με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ήτοι:

Φακό
Ασύρματο
Κινητό τηλέφωνο (όπου χρειάζεται)
Button προσωπικής απειλής
Ηλεκτρονικό αναγνώστη (scanner)

ΕΛΕΓΧΟΣ

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους οι φύλακες ελέγχονται με τους εξής τρόπους:

Κατά την διάρκεια της ημέρας:

Με τακτικούς ελέγχους από τους Επόπτες Ασφαλείας της εταιρείας μας.
Καλούν και καλούνται από τον κεντρικό σταθμό της εταιρείας μας τουλάχιστον 5 φορές κατά την διάρκεια της βάρδιας τους.
Κατά την διάρκεια της νύχτας:

Καλούνται κατά τακτά, αλλά όχι προκαθορισμένα διαστήματα από τους ασυρμάτους, καθώς και από σταθερό τηλέφωνο.
Υποχρεούνται κάθε μία ώρα να αναφέρονται στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της εταιρείας μας.
Διενεργούνται συχνοί – αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από τους επόπτες ασφαλείας.