ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι o πυρήνας κάθε αποτελεσματικού συστήματος ασφαλείας. Είναι το κεντρικό σημείο λήψης και διαβίβασης σημάτων και εντολών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια των πελατών μας.

Το υπερσύγχρονο Κέντρο Λήψης Σημάτων της Horizon Solutions παρακολουθεί τα σήματα ασφαλείας των συνδρομητών της εταιρίας σε 24ωρη βάση, ελέγχει την καλή λειτουργία τους και προβαίνει σε ανάλογη κινητοποίηση σε περίπτωση λήψης σήματος συναγερμού.

Πληρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας όσον αφορά την τοποθέτησή του σε ασφαλές σημείο, καθ΄ ότι προστατεύεται από περιμετρικό κλειστό κύκλωμα CCTV, από σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στον χώρο, καθώς έχει και αυτοδυναμία ρεύματος σε περίπτωση προσωρινής ή πολύωρης προγραμματισμένης διακοπής ρευματος απο την ΔΕΗ.

Ενδεικτικά το Κέντρο είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα ακόλουθα είδη σημάτων και περιπτώσεων : Διάρρηξης. Γίνεται Άμεση ενημέρωση του πελάτη / υπεθύνων. Η αναφορά κωδικών σημάτων συναγερμού ανά ζώνη επιτρέπει τον εντοπισμό του εισβολέα και την καθοδήγηση των αρχών ασφαλείας ή της ομάδας Άμεσης Επέμβασης της εταιρίας μας. Πυρκαγιάς. Ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι.

Διακοπής ρεύματος (Δ.Ε.Η ) Ενημερώνεται ο πελάτης και λαμβάνει μέτρα, εφόσον η διακοπή έχει μεγάλη διάρκεια και απειλεί την αυτονομία του συστήματος.

Καλής λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής.

Οπλισμού – αφοπλισμού υπο απειλή. Τοπικά είναι ένας αθόρυβος συναγερμός, αλλά το κέντρο λήψης σημάτων αντιλαμβάνεται οτι ο πελάτης βρίσκεται υπο απειλή, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Οπλισμού – Αφοπλισμού του συστήματος. Γίνεται αναφορά σημάτων ανά χρήστη κωδικού και άμεσος έλεγχος της εισόδου και εξόδου του προσωπικού που χειρίζεται το σύστημα συναγερμού και του ωραρίου της επιχείρησης.