ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Όταν έχεις τον έλεγχο, δεν υπάρχουν εκπλήξεις.

Παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης και εποπτείας στόλου οχημάτων σε εταιρείες ή ιδιώτες που έχουν ανάγκη αφενός την παρακολούθηση των οχημάτων τους για λόγους ασφαλείας και αφετέρου την μείωση των λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν.

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα σημεία που παρατηρείται βελτίωση και ουσιαστικά κέρδος κατά την υιοθέτηση της υπηρεσίας διαχείρισης στόλου οχημάτων.

 

1) Βελτίωση αποδοτικότητας του στόλου

√ Μειώνοντας το χρόνο αδράνειας ενός οχήματος κατά την διαδικασία της φόρτωσης. Γνωρίζοντας το χρόνο επιστροφής ενός οχήματος πραγματοποείται η ανάλογη προετοιμασία στην αποθήκη για τη νέα τροφοδότηση του οχήματος.

√ Στέλνοντας στον πελάτη το πλησιέστερο προς αυτόν όχημα.

√ Άμεση και γρήγορη προσαρμογή ακόμα και σε απρόβλεπτα γεγονότα.

√ Έλεγχος της συνολικής κίνησης του στόλου σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση.

 

2) Βελτίωση υπηρεσιών

√ Αναπροσαρμόζοντας άμεσα τα δρομολόγια ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.

√ Ενημερόνωντας τους πελάτες για προόδους ή καθυστερήσεις με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

√ Παρακολούθηση και αυτοματοποιημένος έλεγχος θερμοκρασιών με συναγερμούς για κάθε αισθητήρα και όχημα.

 

3) Κέρδη

√ Μείωση κόστους καυσίμων με την αποτύπωση των ωφέλιμων χιλιομέτρων που έχει διανύσει το κάθε όχημα. Παρατηρείται σταδιακή μείωση του συνολικού αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων.

√ Μείωση κόστους καυσίμων απο την μείωση της κατάστασης στο ρελαντί. Υπολογίζεται ότι σε μια μέρα 8ωρης οδήγησης η μηχανή παραμένει σε κατάσταση ρελαντί 30 λεπτά. Σταδιακή μείωση του χρόνου αυτού θα φέρει επιπλέον οφέλη όπως αύξηση του χρόνου ζωής της μηχανής, λιγότερες αλλαγές λαδιών και καλύτερη οικονομία καυσίμων.

√ Μείωση του κόστους από την βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς και την κατάσταση του οχήματος

√ Μείωση του κόστους καυσίμων με την καταγραφή του √ Καλύτερη γνώση του κόστους ιδιοκτησίας

√ Αύξηση της χρησιμοποίησης και της διαθεσιμότητας του οχήματος

√ Αυτόματη συλλογή στοιχείων μειώνει τα άμεσα κόστη εργασίας

√ Μείωση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων, λόγω της χρήσης χαρτών που επιτρέπουν την ακριβή απεικόνιση των οχημάτων.

√ Κοστολόγηση των μεταφορών της εταιρίας

√ Γνώση του οφέλιμου χρόνου λειτουργίας όλων οχημάτων με σκοπό τη μείωση των δρομολογίων και την αύξηση των παραδόσεων

√ Γνώση του διαθέσιμου χρόνου για επιπλέον παραγγελίες.